Новини

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги пацієнтам із гострим мозковим інсультом у системі екстреної медичної допомоги» (далі — проєкт наказу).

Мета розроблення акта

Проєкт наказу розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою покращення якості надання медичної допомоги пацієнтам із гострим мозковим інсультом (ГМІ) та врегулювання процесу госпіталізації цих пацієнтів.

У пояснювальній записці до документа йдеться, що пацієнти з ГМІ не отримують належного обсягу медичної допомоги через госпіталізацію в заклади охорони здоров’я, які не можуть його забезпечити, що у результаті призводить до інвалідизації та скорочення тривалості життя людей. Тож проєктом акта передбачено створення скоординованої системи медичної допомоги пацієнтам із ГМІ. Також визначено особливості організації медичної допомоги центрами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також умови направлення до закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності — багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівня, які здійснюють госпітальну допомогу пацієнтам із ГМІ, та шляхи й інтервали часу для госпіталізації пацієнтів до зазначених закладів.

Про що документ

Проєктом наказу пропонується  затвердити Порядок організації надання медичної допомоги пацієнтам із гострим мозковим інсультом у системі екстреної медичної допомоги.

Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

  • визначити заклади охорони здоров’я, до яких транспортуватимуться пацієнти із ГМІ, і в яких у цілодобовому режимі здійснюється нейровізуалізація головного мозку, проводиться лабораторна діагностика, виконується моніторинг вітальних функцій та реваскуляризаційні втручання, відповідно до об’єму надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що повинен забезпечуватися багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування першого та другого рівня, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 жовтня 2018 р. № 1881, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2018 р. за № 1292/32744;
  • забезпечити в повному обсязі наявність у визначених закладах охорони здоров’я лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги пацієнтам із ГМІ;

Керівникам центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також керівникам закладів охорони здоров’я, визначених у пункті 2 цього наказу, забезпечити:

  • навчання медичних працівників із ключових питань діагностики та лікування гострого мозкового інсульту;
  • проведення моніторингу стану надання екстреної медичної допомоги пацієнтам із ГМІ, про що інформувати Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України» до 10 числа щомісяця.

Директору Державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України» (Є. Мороз) забезпечити збір, узагальнення та надання інформації про стан надання екстреної медичної допомоги пацієнтам із ГМІ Міністерству охорони здоров’я України до 15 числа щомісяця.

Директорату медичних послуг (О. Сухорукова) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

Контроль за виконанням цього наказу залишається за міністром охорони здоров’я М.В. Степановим.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Джерело: https://www.umj.com.ua/

0

aam.com.ua

Developer

Коментарі

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Ваш коментра*

І`мя*