Угода користувача

Ця Угода визначає умови та правила використання веб-сайту https://aam.com.ua/ та прикладних програм до нього (далі – Сайт) з метою цільового використання Cайту та доступу до особистого кабінету Користувача. Угода укладається між Користувачем та Адміністрацією і регулює усі способи використання Сайту, його «під доменів», які знаходяться у розпорядженні та в управлінні Адміністрації, а також порядок надання усіх видів послуг, що надає Адміністрація шляхом адміністрування Сайту.

1. Загальні положення

Сайт https://aam.com.ua/ є електронною платформою післядипломної медичної освіти для лікарів та фармацевтів, головною метою якого є підготовка фахівців у рамках безперервної післядипломної освіти лікарів і фармацевтів. Сайт надає Користувачам широкий спектр послуг включаючи, але не обмежуючись, послугами з розміщення, модерації, надання доступу до новин, довідкових ресурсів, інформаційних матеріалів, персоналізованого контенту у сфері безперервної, професійної медичної освіти лікарів та фармацевтів, підвищення кваліфікації медичних працівників, що розміщуються (публікуються) фахівцями у галузі охорони здоров’я. Сайт також є платформою для спілкування фахівців у сфері охорони здоров’я та інших зацікавлених осіб. (далі – Послуги).

Послуги надаються Користувачам Сайту відповідно до цієї Угоди користувача (далі – Угода).

Використання Сайту свідчить про приєднання Користувача до цієї Угоди і підтверджує його згоду з наведеними нижче умовами.

Використовувати Сайт дозволено тільки особі, яка прийняла усі умови цієї Угоди.

Користувач зобов’язаний уважно ознайомитися з умовами цієї Угоди перед використанням Сайту.

Якщо особа не погоджується з умовами цієї Угоди (повністю або частково), то права Користувача не можуть бути надані такій особі, також забороняється використовувати Сайт, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку інформацію, розміщену на Сайті й будь-які Послуги, які надаються в рамках Сайту.

Умови визначені в цій Угоді поширюються на всіх Користувачів Сайту – як на Користувачів, що не мають облікового запису на Сайті (незареєстрований̆ Користувач) так і на Користувачів, що мають обліковий запис, будь-якого з доступних видів.

Ця Угода є договором приєднання відповідно до положень статті 634 Цивільного кодексу України. Відвідуючи Сайт і працюючи з його змістом, Користувач повністю приймає умови цієї Угоди, підтверджує своє ознайомлення з ними і приймає на себе зобов’язання щодо їх дотримання.

У разі, якщо особа, яка знайомиться із цією Угодою, погоджується з нижченаведеними умовами, вона ставить відповідну позначку після ознайомлення з Угодою.

Зазначена дія вважається акцептом оферти, тобто відповіддю особи, яка має намір стати Користувачем Сайту, що підтверджує з боку такої особи прийняття пропозиції, адресованої  Адміністрацією Сайту іншим учасникам цивільно-правових відносин, щодо укладення Угоди про користування сайтом і надання їй юридичної сили договору.

Будь-яка особа вчинивши дії, що підтверджують акцепт оферти, набуває статусу Сторони Договору й іменується «Користувач». Іншою стороною цього Договору стає Адміністрація сайту, що уповноважена представляти з усіх питань власника Сайту.

У разі незгоди з умовами цієї Угоди особа має право не приймати цієї оферти та, відповідно, має право відмовитися від укладення Договору та зобов’язана відмовитися цілком від користування Сайтом.

2. Визначення термінів:

Адміністрація – (власник Сайту) виконує адміністративні функції із стеження за працездатністю Сайту, сервера, устаткування і програм, на якому знаходиться Сайт, займається “розкручуванням” Сайту, веде статистику відвідуваності, виконує обов’язки контент – менеджера, стежачи за своєчасним оновленням інформації та здійснює комплекс заходів щодо підтримування функціонування Сайту, його працездатності, роботи, зручності для Користувача, регулярного розміщення матеріалів авторів Сайту на сторінках Сайту.

Користувач – фахівець в галузі охорони здоров’я (не практикуючий) та/або працівник системи охорони здоров’я (практикуючий), який користується Сайтом, прийняв умови цієї Угоди та пройшов реєстрацію на Сайті.

Угода Користувача – ця Угода, а також усі подальші зміни і доповнення до неї.

Налаштування – набір персональних налаштувань Користувача, визначених на його розсуд під час реєстрації на Сайті або під час подальшої зміни налаштувань, який дозволяє Користувачеві керувати своїми логінами, паролями, контактною інформацією.

Інформація на Сайті – будь-яка інформація та дані на Сайті, у тому числі авторські матеріали, права на які належать авторам, які здійснюють наповнення Сайту розміщені на Сайті, що включають відомості (повідомлення, дані) незалежно від форми їх подання, результати інтелектуальної діяльності, а також інші дані, відповідно до законодавства України. Використання інформації на Сайті будь-якими способами допускається тільки за умови дотримання обмежень, встановлених чинним законодавством України, цією Угодою.

Інформаційні повідомлення – будь-яка інформація, що не суперечить законодавству України, яка може надаватися Користувачам виключно з метою інформування та яку Адміністрація надсилає Користувачеві у зв’язку з користуванням Сайтом. Інформаційні повідомлення надсилаються Користувачам у формі електронних листів.

Сайт – сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок, об’єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором домену https://aam.com.ua/, що містять інформацію на Сайті, яка створена, зібрана або оброблена Адміністрацією і Користувачами, міститься в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою https://aam.com.ua/

Використання Сайту – дозволене цією Угодою використання Сайту за функціональним призначенням, зокрема, завантаження сторінок Сайту та використання його ресурсів і сервісів.

Реєстрація на Сайті – безкоштовна, добровільна процедура надання Користувачеві доступу до користування Сайтом (використання Сайту, Інформації на Сайті), що здійснюється відповідно до Угоди шляхом Реєстрації Користувача на Сайті через зазначення Користувачем своїх Персональних даних (Логіна, Пароля, контактних даних тощо). Реєстрація здійснюється відповідно до цієї Угоди в декілька етапів і включає в себе надання Користувачем достовірної інформації про себе.

Партнери – будь-які фізичні чи юридичні особи, пов’язані з Адміністрацією договірними взаємовідносинами, яким надається право на розміщення на сайті Інформації, що не суперечить законодавству та цілям Сайту, а також чиї Інформаційні повідомлення (включно з Інформаційними повідомленнями, оприлюдненими від їхнього імені або в їхніх інтересах) можуть демонструватися та/або відправлятися Користувачам.

Власник – власник домену –  https://aam.com.ua/

Особистий кабінет Користувача – розділ Сайту з можливістю доступу до нього через програми, в якому міститься особиста інформація (Персональні дані) Користувача, а також інші анкетні дані, правом розміщення яких володіє тільки Користувач. На цей розділ надходить конфіденційна інформація (зокрема особисті результати тестування та інші результати, які можуть надаватись Користувачу за результатами його активних дій на Сайті/виконанні певних дій). Один Користувач може мати лише один Обліковий запис Користувача.

Дані авторизації – Логін та пароль Користувача, необхідні для ідентифікації Користувача під час використання Сайту або Програм і отримання доступу до персоналізованої інформації (зокрема до Особистого кабінету Користувача) та/або до додаткових можливостей.

Безперервний професійний медичний розвиток – добровільна участь Користувача у програмі безперервної медичної освіти або подальшої освіти (та в інших програмах), доступної Користувачеві на Сайті.

Згода Користувача з умовами користування сайтом – Реєстрація на Сайті та використання Сайту.

Персональні дані – відомості, які Користувач надає при Реєстрації на Сайті відповідно до цієї Угоди та чинного законодавства.

3. Предмет Угоди

Адміністрація дозволяє Користувачеві переглядати і завантажувати інформацію з Сайту виключно в освітніх цілях та з метою особистого некомерційного використання.

Забороняється змінювати матеріали сайту або поширювати їх з будь-якою іншою метою. Будь-яке використання інформації з Сайту на інших сайтах, ресурсах або в комп’ютерних мережах забороняється.

Інформація та Послуги, які Користувач отримує за допомогою Сайту, надаються лише в освітніх та інформаційних цілях, якщо інше не буде передбачено цією Угодою.

Інформація та Послуги, які Користувач отримує за допомогою Сайту, можуть використовуватися Користувачем у професійній діяльності медичних (фармацевтичних) працівників, з метою надання консультацій у сфері охорони здоров’я та/або медичної допомоги, проте відповідальність за таку допомогу (консультацію) чи її наслідки несе особисто Користувач.

Відповідно до цієї Угоди Користувач гарантує, що використовуватиме Сайт у своїй професійній діяльності виключно в інформаційних цілях, а всі рішення під час проведення профілактики, діагностики, лікування та реабілітації приймаються Користувачем неупереджено та самостійно і відповідальність за всі наслідки такого рішення несе виключно Користувач.

Користувачі несуть виключну відповідальність за оцінку та власне сприйняття інформації, отриманої з Сайту, та використання або неправильне використання такої інформації на власний розсуд.

Користувачі несуть відповідальність за дотримання законодавства України та стандартів професійної практики, включаючи, але не обмежуючись медичної та фармацевтичної практик.

Сайт може містити посилання на інші веб-сайти або ресурси Партнерів. Адміністрація, не несе відповідальності за такі веб-сайти та ресурси, зокрема, щодо їх доступності, а також законності, повноти та коректності поширеної на них інформації.

Цільове використання Сайту – отримання освітньої та довідникової інформації, участь у програмах, метою яких є покращення здоров’я українського народу, а також які мають на меті надати Користувачу можливість отримувати інформацію про можливі переваги від співпраці з іншими ресурсами чи Сайту (не встановлюючи їх межі та не гарантуючи жодних переваг).

Початок користування Сайтом, яке здійснює Користувач із реєстрацією на Сайті чи без реєстрації, у будь-якому разі підтверджує надання Користувачем акцепту – згоди на укладення цієї Угоди щодо користування сайтом із Адміністрацією Сайту на умовах, визначених цією Угодою.

4. Порядок отримання доступу

З метою отримання доступу до Сайту, Користувач реєструє обліковий запис на Сайті.

Для реєстрації Користувач надає своє ім’я та адресу електронної пошти. Користувач має вказати пароль, який буде пов’язаний з обліковим записом відповідного Користувача.

Користувач погоджується, що його реєстраційні дані є правдивими, точними та актуальними, і зобо