Угода користувача

Ця Угода визначає умови та правила використання веб-сайту https://aam.com.ua/ та прикладних програм до нього (далі – Сайт) з метою цільового використання Cайту та доступу до особистого кабінету Користувача. Угода укладається між Користувачем та Адміністрацією і регулює усі способи використання Сайту, його «під доменів», які знаходяться у розпорядженні та в управлінні Адміністрації, а також порядок надання усіх видів послуг, що надає Адміністрація шляхом адміністрування Сайту.

1. Загальні положення

Сайт https://aam.com.ua/ є електронною платформою післядипломної медичної освіти для лікарів та фармацевтів, головною метою якого є підготовка фахівців у рамках безперервної післядипломної освіти лікарів і фармацевтів. Сайт надає Користувачам широкий спектр послуг включаючи, але не обмежуючись, послугами з розміщення, модерації, надання доступу до новин, довідкових ресурсів, інформаційних матеріалів, персоналізованого контенту у сфері безперервної, професійної медичної освіти лікарів та фармацевтів, підвищення кваліфікації медичних працівників, що розміщуються (публікуються) фахівцями у галузі охорони здоров’я. Сайт також є платформою для спілкування фахівців у сфері охорони здоров’я та інших зацікавлених осіб. (далі – Послуги).

Послуги надаються Користувачам Сайту відповідно до цієї Угоди користувача (далі – Угода).

Використання Сайту свідчить про приєднання Користувача до цієї Угоди і підтверджує його згоду з наведеними нижче умовами.

Використовувати Сайт дозволено тільки особі, яка прийняла усі умови цієї Угоди.

Користувач зобов’язаний уважно ознайомитися з умовами цієї Угоди перед використанням Сайту.

Якщо особа не погоджується з умовами цієї Угоди (повністю або частково), то права Користувача не можуть бути надані такій особі, також забороняється використовувати Сайт, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку інформацію, розміщену на Сайті й будь-які Послуги, які надаються в рамках Сайту.

Умови визначені в цій Угоді поширюються на всіх Користувачів Сайту – як на Користувачів, що не мають облікового запису на Сайті (незареєстрований̆ Користувач) так і на Користувачів, що мають обліковий запис, будь-якого з доступних видів.

Ця Угода є договором приєднання відповідно до положень статті 634 Цивільного кодексу України. Відвідуючи Сайт і працюючи з його змістом, Користувач повністю приймає умови цієї Угоди, підтверджує своє ознайомлення з ними і приймає на себе зобов’язання щодо їх дотримання.

У разі, якщо особа, яка знайомиться із цією Угодою, погоджується з нижченаведеними умовами, вона ставить відповідну позначку після ознайомлення з Угодою.

Зазначена дія вважається акцептом оферти, тобто відповіддю особи, яка має намір стати Користувачем Сайту, що підтверджує з боку такої особи прийняття пропозиції, адресованої  Адміністрацією Сайту іншим учасникам цивільно-правових відносин, щодо укладення Угоди про користування сайтом і надання їй юридичної сили договору.

Будь-яка особа вчинивши дії, що підтверджують акцепт оферти, набуває статусу Сторони Договору й іменується «Користувач». Іншою стороною цього Договору стає Адміністрація сайту, що уповноважена представляти з усіх питань власника Сайту.

У разі незгоди з умовами цієї Угоди особа має право не приймати цієї оферти та, відповідно, має право відмовитися від укладення Договору та зобов’язана відмовитися цілком від користування Сайтом.

2. Визначення термінів:

Адміністрація – (власник Сайту) виконує адміністративні функції із стеження за працездатністю Сайту, сервера, устаткування і програм, на якому знаходиться Сайт, займається “розкручуванням” Сайту, веде статистику відвідуваності, виконує обов’язки контент – менеджера, стежачи за своєчасним оновленням інформації та здійснює комплекс заходів щодо підтримування функціонування Сайту, його працездатності, роботи, зручності для Користувача, регулярного розміщення матеріалів авторів Сайту на сторінках Сайту.

Користувач – фахівець в галузі охорони здоров’я (не практикуючий) та/або працівник системи охорони здоров’я (практикуючий), який користується Сайтом, прийняв умови цієї Угоди та пройшов реєстрацію на Сайті.

Угода Користувача – ця Угода, а також усі подальші зміни і доповнення до неї.

Налаштування – набір персональних налаштувань Користувача, визначених на його розсуд під час реєстрації на Сайті або під час подальшої зміни налаштувань, який дозволяє Користувачеві керувати своїми логінами, паролями, контактною інформацією.

Інформація на Сайті – будь-яка інформація та дані на Сайті, у тому числі авторські матеріали, права на які належать авторам, які здійснюють наповнення Сайту розміщені на Сайті, що включають відомості (повідомлення, дані) незалежно від форми їх подання, результати інтелектуальної діяльності, а також інші дані, відповідно до законодавства України. Використання інформації на Сайті будь-якими способами допускається тільки за умови дотримання обмежень, встановлених чинним законодавством України, цією Угодою.

Інформаційні повідомлення – будь-яка інформація, що не суперечить законодавству України, яка може надаватися Користувачам виключно з метою інформування та яку Адміністрація надсилає Користувачеві у зв’язку з користуванням Сайтом. Інформаційні повідомлення надсилаються Користувачам у формі електронних листів.

Сайт – сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок, об’єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором домену https://aam.com.ua/, що містять інформацію на Сайті, яка створена, зібрана або оброблена Адміністрацією і Користувачами, міститься в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою https://aam.com.ua/

Використання Сайту – дозволене цією Угодою використання Сайту за функціональним призначенням, зокрема, завантаження сторінок Сайту та використання його ресурсів і сервісів.

Реєстрація на Сайті – безкоштовна, добровільна процедура надання Користувачеві доступу до користування Сайтом (використання Сайту, Інформації на Сайті), що здійснюється відповідно до Угоди шляхом Реєстрації Користувача на Сайті через зазначення Користувачем своїх Персональних даних (Логіна, Пароля, контактних даних тощо). Реєстрація здійснюється відповідно до цієї Угоди в декілька етапів і включає в себе надання Користувачем достовірної інформації про себе.

Партнери – будь-які фізичні чи юридичні особи, пов’язані з Адміністрацією договірними взаємовідносинами, яким надається право на розміщення на сайті Інформації, що не суперечить законодавству та цілям Сайту, а також чиї Інформаційні повідомлення (включно з Інформаційними повідомленнями, оприлюдненими від їхнього імені або в їхніх інтересах) можуть демонструватися та/або відправлятися Користувачам.

Власник – власник домену –  https://aam.com.ua/

Особистий кабінет Користувача – розділ Сайту з можливістю доступу до нього через програми, в якому міститься особиста інформація (Персональні дані) Користувача, а також інші анкетні дані, правом розміщення яких володіє тільки Користувач. На цей розділ надходить конфіденційна інформація (зокрема особисті результати тестування та інші результати, які можуть надаватись Користувачу за результатами його активних дій на Сайті/виконанні певних дій). Один Користувач може мати лише один Обліковий запис Користувача.

Дані авторизації – Логін та пароль Користувача, необхідні для ідентифікації Користувача під час використання Сайту або Програм і отримання доступу до персоналізованої інформації (зокрема до Особистого кабінету Користувача) та/або до додаткових можливостей.

Безперервний професійний медичний розвиток – добровільна участь Користувача у програмі безперервної медичної освіти або подальшої освіти (та в інших програмах), доступної Користувачеві на Сайті.

Згода Користувача з умовами користування сайтом – Реєстрація на Сайті та використання Сайту.

Персональні дані – відомості, які Користувач надає при Реєстрації на Сайті відповідно до цієї Угоди та чинного законодавства.

3. Предмет Угоди

Адміністрація дозволяє Користувачеві переглядати і завантажувати інформацію з Сайту виключно в освітніх цілях та з метою особистого некомерційного використання.

Забороняється змінювати матеріали сайту або поширювати їх з будь-якою іншою метою. Будь-яке використання інформації з Сайту на інших сайтах, ресурсах або в комп’ютерних мережах забороняється.

Інформація та Послуги, які Користувач отримує за допомогою Сайту, надаються лише в освітніх та інформаційних цілях, якщо інше не буде передбачено цією Угодою.

Інформація та Послуги, які Користувач отримує за допомогою Сайту, можуть використовуватися Користувачем у професійній діяльності медичних (фармацевтичних) працівників, з метою надання консультацій у сфері охорони здоров’я та/або медичної допомоги, проте відповідальність за таку допомогу (консультацію) чи її наслідки несе особисто Користувач.

Відповідно до цієї Угоди Користувач гарантує, що використовуватиме Сайт у своїй професійній діяльності виключно в інформаційних цілях, а всі рішення під час проведення профілактики, діагностики, лікування та реабілітації приймаються Користувачем неупереджено та самостійно і відповідальність за всі наслідки такого рішення несе виключно Користувач.

Користувачі несуть виключну відповідальність за оцінку та власне сприйняття інформації, отриманої з Сайту, та використання або неправильне використання такої інформації на власний розсуд.

Користувачі несуть відповідальність за дотримання законодавства України та стандартів професійної практики, включаючи, але не обмежуючись медичної та фармацевтичної практик.

Сайт може містити посилання на інші веб-сайти або ресурси Партнерів. Адміністрація, не несе відповідальності за такі веб-сайти та ресурси, зокрема, щодо їх доступності, а також законності, повноти та коректності поширеної на них інформації.

Цільове використання Сайту – отримання освітньої та довідникової інформації, участь у програмах, метою яких є покращення здоров’я українського народу, а також які мають на меті надати Користувачу можливість отримувати інформацію про можливі переваги від співпраці з іншими ресурсами чи Сайту (не встановлюючи їх межі та не гарантуючи жодних переваг).

Початок користування Сайтом, яке здійснює Користувач із реєстрацією на Сайті чи без реєстрації, у будь-якому разі підтверджує надання Користувачем акцепту – згоди на укладення цієї Угоди щодо користування сайтом із Адміністрацією Сайту на умовах, визначених цією Угодою.

4. Порядок отримання доступу

З метою отримання доступу до Сайту, Користувач реєструє обліковий запис на Сайті.

Для реєстрації Користувач надає своє ім’я та адресу електронної пошти. Користувач має вказати пароль, який буде пов’язаний з обліковим записом відповідного Користувача.

Користувач погоджується, що його реєстраційні дані є правдивими, точними та актуальними, і зобов’язується негайно оновлювати свою реєстраційну інформацію при її змінах.

Після реєстрації, з метою отримання повного доступу до Інформації, Послуг Сайту, Користувач зобов’язаний надати Адміністрації Сайту запитувану інформацію.

Користувач самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки свого імені Користувача та паролю до облікового запису Сайту.

Користувач несе відповідальність за всі дії, які відбуваються під його обліковим записом.

Адміністрація не несе відповідальності за несанкціонований доступ до інформації облікового запису Користувача та інформації, яка в ньому міститься.

Повний доступ до Сайту мають тільки Користувачі, якими було надано підтвердження свого професійного статусу. Тобто, Користувачі, які мають вищу медичну (в т.ч. фармацевтичну) освіту, підтвердивши професійний статус у порядку, передбаченому цією Угодою.

Для підтвердження професійного статусу Користувач надає Адміністрації інформацію про своє місце роботи із зазначенням контактних даних роботодавця.

Адміністрація підтверджує професійний статус Користувача після перевірки наданої Користувачем інформації з урахуванням часу необхідного для такої перевірки.

Якщо при перевірці наданої Користувачем інформації буде виявлено надання недостовірної інформації Адміністрація відмовляє такому Користувачеві в підтвердженні професійного статусу, а також залишає за собою право видалити обліковий статус Користувача з Сайту.

Видалення Адміністрацією облікового запису Користувача з Сайту не потребує з боку Адміністрації спеціальних роз’яснень.

Адміністрація має право на свій розсуд обмежувати доступ Користувачів, які не підтвердили свій професійний статус, до окремих розділів Сайту, а також обмежувати можливості використання Сайту.

Права та обов’язки Користувачів та Адміністрації

Користувач та Адміністрація при використанні Сайту зобов’язуються дотримуватись чинного законодавства України та наведених нижче правил.

Права та обов’язки Користувача

Користувач може використовувати Сайт виключно в межах тих прав і тими способами, які встановлені даною Угодою та іншими правилами, які розміщено Адміністрацією на Сайті.

Користувач має право використовувати Сайт з урахуванням наступних обмежень і правил:

використання облікового запису на Сайті може здійснюватися виключно особисто Користувачем;

вся інформація, що розміщується Користувачем, повинна відповідати медичній, фармацевтичній, технічній, інформаційній та освітній темам Сайту. Адміністрація на свій розсуд визначає відповідність інформації, що розміщується Користувачем, має право видаляти невідповідну інформацію без попереднього повідомлення Користувача;

забороняється розміщення інформації, що порушує права третіх осіб на інформацію або на результати інтелектуальної діяльності. Під даним обмеженням розуміється заборона на копіювання будь-якої інформації без згоди правовласника;

допускається цитування в оригіналі і в перекладі в наукових чи інформаційних цілях правомірно оприлюднених творів, включаючи відтворення уривків з газетних і журнальних статей у формі оглядів преси, в обсязі, виправданому метою цитування, але не більше чверті авторського тексту публікації.

Користувачеві забороняється:

підробляти заголовки чи здійснювати інші маніпулювання, для уникнення обмежень встановлених для доступу до Сайту;

вчиняти   спроби    обійти    будь-які    захисні    технологічні    заходи,    пов’язані    з використанням Сайту;

надсилати, завантажувати, передавати або іншим способом розповсюджувати інструменти впливу на трафік, а також “ланцюжки, піраміди”, рекламу або спам;

оприлюднювати або ігнорувати приналежність до третьої особи чи організації;

збирати інформацію про інших Користувачів, включаючи особисті та контактні дані (персональні дані);

застосовувати Сайт для здійснення будь-якої підприємницької діяльності або будь- якої діяльності, спрямованої на одержання доходу (крім дій, що передбачені окремими Угодами між Користувачем та Сайтом);

завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність інших Користувачів і третіх осіб, без законних прав на таке використання;

завантажувати, зберігати, публікувати на Сайті інформацію з інших ресурсів мережі Інтернет, а також копіювати, поширювати і надавати доступ до інформації на Сайті третім особам, які не є Користувачами Сайту;

завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ і іншим чином використовувати віруси та будь-які інші шкідливі програми;

розміщувати інформацію і об’єкти, які можуть порушувати права і законні інтереси третіх осіб, а також інформацію, яка містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя Користувачів, третіх осіб, Адміністрації;

використовувати Сайт для інших цілей, не передбачених даною Угодою.

Права та обов’язки Адміністрації.

Адміністрація має право вчиняти будь-які наступні дії без попередження:

записувати або попередньо переглядати матеріали для Користувачів у будь яких областях в Сайту;

вивчати статистику користування Сайтом;

видаляти вміст публікацій користувача, який, на думку Адміністрації, не відповідає цій Угоді;

зупиняти та обмежувати доступ Користувача, що порушив умови використання, до  Сайту;

встановлювати нові умови використання Сайту;

визначати наповнення сайту, інформацію, що міститься на Сайті, Послуги, що надаються Користувачам;

використовувати персональні дані Користувача будь-якими способами, передбаченими законодавством України, для поліпшення роботи Сайту;

з метою підтвердження професійного статусу запитувати у Користувачів відскановані копії або фотографії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації тощо (важливо: надані файли є суто конфіденційною інформацією, не передаються третім особам і безповоротно видаляються відразу ж після підтвердження статусу. Адміністрація самостійно визначає необхідність надання даної інформації і не повідомляє про причини прийнятого рішення);

якщо Користувач завершив процес реєстрації на Сайті, Адміністрація має право надсилати Користувачеві на електронну пошту Користувача Інформаційні повідомлення та/або інші електронні повідомлення, що містять інформацію про Послуги, можливості Сайту, та/або іншу інформацію про Сайт тощо. Адміністрація сайту має право також надсилати Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його Інформаційне наповнення, а також повідомляти Користувача про власну діяльність на умовах, визначених цією Угодою;

Адміністрація сайту має право зберігати й обробляти інформацію, яку вона отримує в процесі надання послуг Користувачам;

Адміністрація зобов’язується:

бути неупередженою в прийнятті рішень щодо Користувачів;

підтримувати Сайт в робочому стані;

вживати необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональних даних Користувачів від несанкціонованого і неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних;

у разі надання персональних даних Користувача відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних і Умов використання Сайту, стежити за правомірністю їх використання.

6. Відмова від гарантій

Адміністрація не гарантує, що Послуги на Сайті відповідають особистим очікуванням та вимогам Користувачів та/або беззаперечно принесуть очікуваний Користувачем результат.

Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачами і третіми особами за можливі наслідки використання ними Сайту.

Адміністрація не несе відповідальності за достовірність інформації розміщеної Партнерами та іншими Користувачами.

Користувачі погоджуються з тим, що використовують Сайт на свій ризик і під власну відповідальність.

Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, втрату грошей, зв’язків або репутації, потенційного прибутку, інших нематеріальних втрат, прямих або непрямих збитків) завданих включаючи, але не обмежуючись внаслідок:

нерозуміння Користувачем порядку використання Сайту, Інформації розміщеної на ньому, трактування інформації на власний розсуд або неможливості використовувати Сайт у повній мірі;

помилок або неточностей в контенті та в Інформації розміщеної на ньому;

затримок або збоїв в роботі Сайту;

дій або бездіяльності третіх осіб.

Адміністрація не несе відповідальності за шкоду, завдану комп’ютерному обладнанню Користувача або іншому майну, а також за можливе зараження їх вірусами, втрату даних внаслідок відвідування Користувачем Сайту, користування Сайтом та Інформацією, скачування інформації. Адміністрація залишає за собою право припинити роботу Сайту в будь-який момент без попередження і не несучи в зв’язку з цим будь-яких зобов’язань.

7. Конфіденційність

Адміністрація сайту збирає персональну інформацію Користувачів в процесі реєстрації Користувача на Сайті та при користуванні Сайтом, яке здійснює Користувач. Уся отримана інформація використовується й обробляється виключно з метою контролю та аналізу задля поліпшення якості роботи Сайту. Адреса електронної пошти, телефонний номер Користувача можуть використовуватися Адміністрацією Сайту для зв’язку з Користувачем та надсилання Інформаційних повідомлень та/або комерційних (промоційних) матеріалів, будь- яких інших повідомлень та інформації, що здійснюється на розсуд Адміністрації сайту.

При Реєстрації на Сайті та подальшому користуванні ним, а також при отриманні Послуг Користувач надає інформацію щодо себе, яку Адміністрація сайту має право використовувати для надання Послуг відповідно до умов цієї Угоди; при цьому відповідальність за точність і достовірність даних, що надаються, несе Користувач.

Адреса електронної пошти, телефонний номер Користувача можуть використовуватися Адміністрацією Сайту для зв’язку з Користувачем та надсилання Інформаційних повідомлень, будь- яких інших повідомлень та інформації, що здійснюється на розсуд Адміністрації сайту.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за дотримання конфіденційності реального імені та прізвища Користувача та/або його адреси електронної пошти/ номеру телефону, якщо Користувач сам обрав опцію публічного показу цих даних у налаштуваннях Користувача.

Адміністрація сайту за жодних умов не несе відповідальності за дані Користувача, опубліковані Користувачем чи іншими користувачами на Сайті (навіть якщо вони не демонструються публічно за рішенням Користувача чи інших користувачів відповідно), а також не бере на себе зобов’язань із забезпечення конфіденційності таких даних.

Прийняття Користувачем умов цієї Угоди в порядку, визначеному цією Угодою, свідчить про те, що Адміністрація сайту ознайомила Користувача з правами суб’єкта персональних даних, а Користувач повністю ознайомився з такими правами та зрозумів їх.

Прийняття Користувачем умов цієї Угоди в порядку, визначеному цією Угодою, свідчить про те, що Користувач надав Адміністрації сайту право збирати, зберігати, обробляти та розповсюджувати Персональні дані Користувача, які Користувач надає Адміністрації послуг через Сайт, при цьому Користувач підтверджує, що розміщує свої Персональні дані на Сайті добровільно, а також – що добровільно надає згоду Адміністрації сайту на їх оброблення.

Надаючи свої Персональні дані, Користувач надає Адміністрації сайту свою добровільну згоду на обробку й використання своїх Персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI з метою, що визначена цією Угодою.

Якщо Користувач не бажає, щоб його Персональні дані оброблялися, він повинен письмово звернутися до Адміністрації сайту з відповідною заявою, що складається в довільній формі. У такому разі вся отримана від Користувача інформація видаляється з бази даних Адміністрації сайту.

Користувач зобов’язується не розміщувати на Сайті Персональні дані інших осіб без їхньої згоди, а також не використовувати Персональні дані інших осіб будь-яким способом, що не відповідає вимогам чинного законодавства, у протиправних або протизаконних цілях, з метою отримання вигоди та/або в будь-яких інших цілях, крім тих, що прямо випливають з умов цієї Угоди.


Шляхом заповнення заявки на реєстрацію, учасники заходу погоджуються на обробку реєстраційних персональних даних та передачу їх третім особам або використання з метою отримання повідомлень чи розсилки інформаційних, комерційних (промоційних) матеріалів .

Сторони усвідомлюють, що внаслідок збою в роботі Сайту, вірусної або хакерської атаки, технічних неполадок та/або внаслідок дії інших обставин Персональні дані Користувача можуть стати доступними й іншим особам. Користувач погоджується з тим, що не висуватиме будь- яких претензій до Адміністрації сайту у зв’язку із цим.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за дії третіх осіб, які отримали через використання мережі Інтернет або Сайту доступ до інформації про Користувача, за наслідки використання інформації, яка, у зв’язку з особливостями Сайту, може бути доступна будь-якому користувачеві мережі Інтернет.

8. Додаткові та заключні положення

Ця Угода є обов’язковою до її виконання Сторонами.

Адміністрація сайту може змінювати положення цієї Угоди, як і будь-які Додатки до неї, в односторонньому порядку та в будь-який час, без попереднього попередження Користувача та без отримання від Користувача відповідного погодження. Повідомлення про внесення змін до Угоди може бути здійснене на власний розсуд Адміністрації сайту шляхом розміщення зазначених змін на Сайті та/або за допомогою повідомлення, яке направляється Користувачеві.

Відсутність повідомлення, указаного в п. 8.2 цієї Угоди, не надає Користувачеві права не виконувати її.

Користувач несе відповідальність за періодичний перегляд та ознайомлення з положеннями цієї Угоди та з додатками до неї.

Подальше користування Сайтом означає згоду Користувача з будь-якими змінами, які були внесені до Угоди про користування Сайтом.

Претензії щодо якості надання послуг направляються Користувачем Адміністрація сайту у порядку, установленому чинним законодавством.

Якщо з будь-яких причин одне або декілька положень цієї Угоди визнані недійсними або  не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосування інших положень цієї Угоди.

Усі назви розділів у цій Угоді наведено лише для зручності. Назви розділів жодним чином не впливають на витлумачення та застосування ні окремих елементів Угоди, ні всієї Угоди в цілому.

Усі зміни, внесені Адміністрацією сайту до цієї Угоди, набирають чинності й стають обов’язковими до виконання з моменту їх розміщення у відповідному розділі Сайту.

Угода набирає чинності для Користувача з моменту прийняття ним її умов, що підтверджується фактом користування Сайтом, яке здійснює Користувач, і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань згідно з цією Угодою.