Новини

Посилена увага до остеопорозу пов’язана зі стрімким поширенням метаболічного розладу в популяції, частково пов’язаного із збільшенням тривалості життя. Постменопаузальний остеопороз є найбільш поширеною формою мінерального розладу, для якого характерне прогресуюче зниження щільності кісток, асоційоване з настанням ...
Ожиріння, артеріальна гіпертензія, дисліпідемії та гіперглікемія – визнані фактори кардіометаболічних захворювань, які є основними причинами захворюваності та смертності у всьому світі. Особливості раціону харчування є головним чинником, який визначає розвиток метаболічних змін, пов’язаних із ...
Інсульт виникає, коли в головному мозку людини унеможливлюється кровообіг. Клітини мозку можуть загинути через зменшення кровотоку та нестачу кисню. Найкращий спосіб знизити ризик хвороби — це профілактика.  Існують 2 види інсультів: ті, що спричинені блокуванням кровотоку, та ...
Набуття мікроорганізмами резистентності до протимікробних препаратів, тобто антибіотикорезистентності (АБР), значно звужує можливості терапії захворювань, які ці АБР-мікроорганізми викликають. І сьогодні боротьба з АБР є одним з найбільш нагальних питань системи охорони здоров’я. Статистичні дані свідчать, ...
Зростання рівня репродуктивної культури зумовило широке застосування жінками оральних контрацептивів. Однак зважаючи на ключову роль ендогенних статевих гормонів в етіопатогенезі онкологічних захворювань жіночої репродуктивної сфери,  постало питання безпеки гормоновмісних препаратів. На противагу позитивному захисному ...
З 25 лютого 2021 р. ВООЗ диференціює варіанти SARS-CoV-2, що мають найбільше значення для громадського здоров’я, як: варіант, що представляє інтерес (Variant of Interest, VOI);варіант, що викликає занепокоєння (Variant of Concern, VOC). Варіанти SARS-CoV-2 регулярно оцінюють за тим, ...
Неадекватна премедикація належить до анестезіологічного ускладнення, яке знижує ефективність анестезіологічної допомоги та підвищує частоту периоперативних ускладнень [5]. Найбільш проблемною частиною анестезіологічної допомоги залишається вибір оптимальної стратегії знеболювання шляхом застосування препаратів для премедикації з максимальною ...