ІНФОРМАЦІЯ
ПРО УКРАЇНСЬКУ АСОЦІАЦІЮ ЛІКАРІВ
АМБУЛАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ

 

Українська Асоціація Лікарів Амбулаторної Медицини є всеукраїнською громадською організацією, яка  об’єднує лікарів різних фахів, викладачів кафедр, лікарів медичної адміністрації, практикуючих  лікарів і видатних вчених медицини, лікарів з величезним досвідом та лікарів-інтернів, лікарів більшості лікарських фахів країни, лікарів амбулаторної практики та лікарів стаціонарів, які поділяють мету розвитку амбулаторної медицини, а також інших прихильників розвитку медицини в Україні. На даний час Асоціація налічує понад 15 000 членів. Основною метою діяльності ГО “ААМ” є взаємодопомога та захист лікарів, покращення  якості надання медичної допомоги населенню України шляхом професійного розвитку лікарів.

Асоціація сприяє організації та проведенню семінарів, конференцій, конгресів, круглих столів, прес-конференцій, форумів, зборів, громадських слухань, лекцій, симпозіумів, з'їздів, безоплатних консультацій із залученням представників громадськості,  органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних, соціально-культурних та інші публічних заходів, що спрямовані на задоволення потреб та інтересів членів Організації, залучає гуманітарну допомогу для медичних закладів та лікарів. ГО «ААМ» сприяє захисту кожного лікаря асоціації та лікарської спільноти вцілому.

Українська Асоціація Лікарів Амбулаторної Медицини взаємодіяє та співпрацює з Міністерством охорони здоров'я України, Всесвітньою організацією охорони здоров'я, медичними установами України та іншими організаціями та органами державної влади і місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями.

СТРУКТУРА АСОЦІАЦІЇ

 

Голова ГО «Українська асоціація лікарів амбулаторної медицини»   

Сводковський Артем Григорович

Науковий секретар Асоціації

Шварацька Ольга Вікторівна 

к.м.н., доцент кафедри педіатрії 3 та неонатології ДЗ 'Дніпропетровська медична академія МОЗ України"

Член Європейської Академії Алергії та Клінічної Імунології (EAACI), Європейської Респіраторної Спілки (ERS), Європейської Спілки Дитячих Інфекційних Хвороб (ESPID)

Керівник з юридичних питань Асоціації

Речицький Олександр Юхимович

 

Медичний редактор

Аверкіна Любов Іванівна

 

Організаційний секретар

 Сальников М.С.

Організаційний секретар:

Станецька Т.А.

Контактна інформація:

amb.medicine@gmail.com

+38 050 841 28 59

Статут

Відкрити

Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини

Відкрити

Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг

Відкрити

Методологія оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я

Відкрити