СТАТИ УЧАСНИКОМ АСОЦІАЦІЇ АМБУЛАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ

Членство в Організації не може приносити жодному з її членів грошового доходу у будь-якій формі.  Членство в Організації є добровільним та може бути почесним.  Членство в Організації підтверджується записом у реєстрі членів Організації. Прийняття особи членом Організації здійснюється на підставі письмової заяви, поданої до Правління Організації, шляхом винесення рішення Правлінням Організації. Для приєднання до Асоціації Амбулаторної Медицини Вам необхідно заповнити анкету-заяву про вступ.