Новини

Актуальність Рак шлунка (РШ) — головна причина смерті від раку в усьому світі — у 2018 р. діагностовано понад 1 млн випадків РШ, з яких 26 тис. виявлені у США. Хронічна інфекція Helicobacter pylori (Н. pylori) є ...
Актуальність та результати У зв’язку з поширенням респіраторної інфекції, викликаної вірулентним штамом CoV-SARS 2, відмічається підвищення рівня захворюваності серед вагітних та породіль. Крім того, всупереч ...
Актуальність Подагра є найпоширенішою формою запального артриту, який уражує близько 9,2 млн дорослого населення у США (3,9%). Хоча етіологія подагри добре відома та існують ефективні препарати для її ...
Актуальність Гігантоклітинний артеріїт (ГКА) є хронічним гранульоматозним васкулітом великих та середніх судин, який характерний здебільшого для пацієнтів похилого віку. Типовим для захворювання вважається залучення до патологічного ...
Актуальність COVID-19 — інфекційне захворювання, спричинене SARS-CoV-2 і має клінічні прояви, дуже схожі з тими, які є при гострому респіраторному синдромі, викликаному вірусом SARS-CoV-1. Найбільш характерними і спільними ...
Фахівцями Національного інституту охорони здоров’я та удосконалення медичної допомоги Великої Британії (National Institute for Health and Care Excellence — NICE) у лютому 2020 р. розроблено клінічні рекомендації з парентерального харчування для недоношених немовлят та малюків, народжених вчасно. Зокрема, ...
Актуальність Рак шлунка (РШ) — головна причина смерті від раку в усьому світі — у 2018 р. діагностовано понад 1 млн випадків РШ, з яких 26 тис. виявлені у США. Хронічна інфекція Helicobacter pylori (Н. pylori) є основним фактором ризику для некардіального раку, близько 80% припадає на цей ...
Актуальність Деменція — гетерогенний стан, спричинений цереброваскулярною патологією, найчастіше — інсультом та/або хронічним запаленням. Згідно з результатами епідеміологічних досліджень, поширеність деменції серед людей похилого віку становить 5–15%. Частково патогенез судинної деменції (СД) пов’язують із порушенням реологічних якостей крові, ...
Відкриваючи захід, академік Володимир Коваленко стисло висвітлив питання захворювання кістково-м’язової системи (КМС) як патогенетичної ланки у ревматологічному процесі. Він зазначив, що більшість тяжких та поширених ревматичних хвороб прямо або опосередковано впливають на КМС. Систематизація патогенетичних уражень КМС на сьогодні: 1. Запальні ...
Актуальність Кровотечі (кровоточивість) є клінічним синдромом, який проявляється самовільним виділенням крові з ЛОР-органів. Кровотечі ЛОР-органів становлять збірну групу захворювань, які спричиняють різні чинники, що поєднані спільною клінічною картиною. У рамках синдрому кровоточивості розрізняють власне кровотечі (витікання крові ...