Новини

Транзиторні ішемічні атаки (ТІА) характеризуються виникненням неврологічного дефіциту внаслідок короткочасного <1 год порушення мозкового кровообігу. Головна відмінність ТІА від інсульту полягає в покращенні клінічного стану без медичного втручання. До головних факторів ризику виникнення ТІА відносять неконтрольовану ...
Цукровий діабет (ЦД) 2-го типу та хвороба Паркінсона (ХП) є поширеними у популяції захворюваннями, які чинять негативний вплив на якість життя пацієнтів. Сучасні дані свідчать про наявність асоціації між цими двома захворюваннями. Так, для ...
Фібриляція передсердь (ФП) — стійка вікозалежна надшлуночкова аритмія, поширеність якої  в популяції досягає 2% [1]. Внаслідок прогресуючого порушення серцевого ритму виникають гемодинамічні порушення, які зумовлюють тромбоемболічні ускладнення. У результаті ФП призводить до значного підвищення ...
Атопічний дерматит (АД) — хронічне запальне захворювання шкіри, що характеризується сухістю шкіри, сильним свербежем, що часто посилюється вночі, та характерною локалізацією ураження (зазвичай на згинах колін та ліктів, на повіках, руках, шиї та спині) [1]. ...
Вірус гепатиту С (ВГС) залишається однією з найпоширеніших вірусних інфекцій, що передаються з кров’ю, і є провідною причиною смерті від інфекційних захворювань у всьому світі [1]. Незважаючи на сучасні можливості лікування із застосуванням противірусної ...
Аутоімунний гепатит (АІГ), первинний біліарний цироз (ПБЦ) та первинний склерозуючий холангіт (ПСХ) — хронічні аутоімунні захворювання печінки невідомої етіології, які з часом призводять до розвитку цирозу печінки та печінкової недостатності [1]. Сьогодні вважається, що дана тріада захворювань виникає внаслідок складної взаємодії ...
Відповідно до актуальних узагальнених рекомендацій з метою первинної та вторинної профілактики серцево-судинної захворюваності у пацієнтів всіх вікових категорій рекомендовано застосування гіполіпідемічних препаратів. Поширення практики застосування статинів зумовило актуальність питання безпеки для пацієнта, яка впливає на його ...
Ефективне лікування пацієнтів із цукровим діабетом на тлі хронічної хвороби нирок (ХХН) — проблема доволі складна і потребує залучення лікарів різних спеціальностей у багатопрофільну міждисциплінарну команду. Саме так має створитися певний місток порозуміння між ендокринологом та лікарями — ...
Септичний шок становить складну клінічну ситуацію, яка характеризується поліорганною недостатністю. Основними клінічними ознаками септичного шоку є персистуюча гіпотонія з  артеріальним тиском ≥65 мм рт. ст. та ацидоз з рівнем лактату в сироватці крові ˃2 ммоль/л. У сучасних ...
Інфекції сечовивідних шляхів (ІСШ) — збірне поняття, яке об’єднує патологічні стани, зумовлені інфікуванням сечовидільного тракту патогенною чи умовно-патогенною мікробною флорою, яка спричиняє його запалення. Сучасні дані свідчать, що частота ІСШ становить до 7% усіх ...